top of page

Tietoturvaseloste
 

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nina Malmberg – Media&Yoga Oy
Y-tunnus: 3219952-8
Osoite: Huovarinkatu 10.b. 33270 Tampere
Puhelin: 050 5969169

 

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin, tiedusteluihin tai palautteisiin vastaa Nina Malmberg.

 

3. Rekisterin nimi

Nina Malmberg – Media&Yoga Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Henkilön / yrityksen nimi

Henkilön / yrityksen osoitetiedot

Yhteyshenkilön nimi ja asema

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Yrityksen laskutustiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit koostetaan Nina Malmberg – Media&Yoga Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

bottom of page